Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor de verschillende lessen:

Les / behandeling Prijs per losse les / behandeling / dag
Ademwerk € 100,00
(3 dagdelen)
Hatha Yoga € 10,00     * 10 lessen  –  €   95,00  **
Meditatie € 10,00     *  10 lessen –  €    95,00 **
Ayurvedische massage € 55,00 Wellnessdag voor 2 personen,
inclusief lunch, thee en/of koffie, gebruik fietsen en handdoeken : € 125,00

Voorwaarden:

*     Losse lessen dienen op de lesdag contant te worden voldaan.

**   De kosten van een zgn. tienrittenkaart kunnen contant of per bankoverschrijving (bankrek. NL33RABO0140265244, t.n.v. Sangha-Muditā, o.v.v. lesgeld) worden voldaan. Het bedrag dient voor of op de eerste lesdag te zijn betaald.

Een tienrittenkaart heeft een geldigheid van 10 achtereenvolgende lessen. Iedere gevolgde les wordt erop afgetekend. Zijn de 10 lessen opgebruikt, dan krijgt u daar automatisch bericht van. Indien de wens bestaat op dezelfde wijze opnieuw 10 lessen te volgen, dient betaling hiervoor vóór aanvang van de nieuwe serie te zijn voldaan.

Let op: Met het aftekenen van de tienrittenkaart zal rekening worden gehouden met de momenten waarop u absoluut niet aanwezig kunt zijn, mits u dit vroeg genoeg van tevoren kenbaar maakt. Met een afzegging binnen een week vóór de betreffende les wordt geen rekening gehouden; aftekening vindt in dat geval ‘gewoon’ plaats.

Mocht u een keer een les niet kunnen bijwonen, maar tóch in diezelfde week een les willen volgen, dan kan eventueel in overleg gezocht worden naar een alternatief lesmoment.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.