cursus ‘Adem en ontspanning’

De cursus is bedoeld om u te helpen met het onderscheiden van de bewegingen die tot het oorspronkelijke adempatroon behoren en u te leren op welke manieren u zich te weer kunt stellen tegen de macht van de oude gewoonten. Daartoe wordt in de eerste plaats stilgestaan bij de betekenis van het ademen in het gewone dagelijkse leven. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de adembeweging en de werking van de spieren die de adembeweging in gang brengen. We kunnen die spieren voelen en sturen, wanneer we er aandacht aan geven.

Alle oefeningen die tijdens de cursus worden aangeboden zijn erop gericht de adembeweging bij uzelf te herontdekken. Ze fungeren als wegwijzers naar het gevoel van een spontane en ontspannen ademhaling.
Voor contact over de cursus.

 

Het licht dat je toebehoort is het licht van vreugde. Vreugde roept een onverdeelde bereidwilligheid op om haar met anderen te delen, en stimuleert de natuurlijke impuls van de denkgeest om als één te reageren. (eciw)