Meditatie

In onze meditatie-lesssen staat de filosofie van de advaita-vedānta centraal. Door deze benadering, die aldoor praktisch van aard blijft, krijgen we een beter inzicht in de (werking van) onze eigen geest. Steeds meer wordt de open ruimte ervaren, waarin de diepte van onszelf en van de wereld kan worden herkend als het ‘bewustzijn’, ‘de beschikbaarheid’ , de ‘openheid’  waarin alle vormen verschijnen.

In de toestand van leegheid
en gelukzaligheid is het niet
noodzakelijk de geest op iets
te richten. Zonder de geest
geweld aan te doen verwijl ik
zonder afleiding in de natuurlijke
toestand van de geest.

Milarepa

Wanneer?

Om de 14 dagen op de woensdagavond is er een concentratie-meditatieles van 19:30 uur tot 20:30 uur.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.