Overige info

 

We zijn hier om onze
onveranderlijke natuur te zien.
Om dat te zien wat altijd is.
Wat je altijd bent geweest
en altijd zult zijn.
De persoon die je bent,
die geboren is
en weer zal sterven,
is een ervaring die
je meemaakt als bewustzijn.

Dick Sinnige

 

Het licht dat je toebehoort is het licht van vreugde. Vreugde roept een onverdeelde bereidwilligheid op om haar met anderen te delen, en stimuleert de natuurlijke impuls van de denkgeest om als één te reageren. (eciw)