Yoga

De grootsheid van het menselijk lichaam is gelegen in het feit
dat zijn Schepper erin huist!

Asana en prānāyāma vormen het derde, resp. vierde stadium van het zgn. ‘achtvoudige pad’, zoals dat ca. 200 jaar voor Christus beschreven is door Patajali. Deze twee elementen vormen de belangrijkste ingrediënten van iedere hatha-yogales. Asana’s zijn houdingen. Het woord ‘āsana’ betekent: ‘wijze van zitten’. Daarmee wordt het doel aangegeven van alle houdingen die tijdens de lessen worden beoefend. Asana’s bereiden je immers voor op het zitten in een meditatiehouding die lang kan worden volgehouden.  Prānāyāma leert je de adem te beheersen. Zo tracht je meester te worden van de levenskrachten (prāna) in je eigen lichaam.

 

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.