Welkom

LEVEN IS LIEFDE IN ACTIE

Onze yoga-, c.q. massagepraktijk gaat ervan uit, dat ons bestaan gedragen wordt door liefde. Liefde die niet berust op commerciële wederzijdse uitwisseling, maar liefde die ontspringt vanuit de bron van ons wezen. Deze liefde is altijd aanwezig en vormt het substratum van al onze ervaringen. Ze is de essentie van ons wezen en komt tot uitdrukking in het universele verlangen van alle levende wezens om gelukkig, in vreugde en in harmonie te zijn met alles en iedereen.

Met dit als gegeven verrichten wij onze gezamenlijke ayurvedische massages. Ook de yogalessen vertrekken vanuit toewijding aan deze liefde, ervan uitgaande dat zij in ons zit en (dus) altijd beschikbaar is.
De hatha-yogaoefeningen kenmerken zich om die reden niet door een ‘harde’, op prestaties gerichte aanpak. ( zie ook )
De ademoefeningen dienen eveneens geen egocentrisch doel, maar willen je nog dichter bij je Zelf brengen door liefdevol om te gaan met vastgelopen, gewonde of afgewezen aspecten van jezelf. Bovendien schenken ze je de nodige rust om verder onderzoek te doen met behulp van de vipassāna- en mettā-meditatie.

Alles bij elkaar kan het hele proces zorgen dat weerstanden oplossen en je in staat bent af te rekenen met ‘kwelgeesten’, als een negatief zelfbeeld, schaamte, schuldgevoelens, verwarring en onverwerkt verdriet, in plaats van ze te blijven vermijden. Dat laatste als gevolg van gewoontestrategieën, waarmee je onbewust een pantser hebt gecreëerd waardoor je de verbinding met de liefde niet meer volledig hebt kunnen voelen.

Na vele ont-dekkingen stelt diezelfde liefde je in staat om alles te verwelkomen en niets (meer) weg te duwen. Yoga is synoniem aan ‘onbevreesdheid’. Pas binnen de ruime ontvankelijkheid van de liefde zijn we in staat om letterlijk alles – dus ook ons lijden – te verwelkomen en niets (meer) weg te duwen.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.