Welkom

Yoga en Kanker


Soms gebeuren er dingen in het leven die ons alle houvast ontnemen.
De ‘klap’ die dat teweeg brengt kwam onder andere tot uitdrukking in een e-mailbericht, dat afkomstig was van een vrouw die zich na een ingrijpende tumoroperatie wanhopig afvroeg of yoga haar zou kunnen helpen.
Letterlijk schreef ze: ‘ Van hard werkende vrouw die alle ballen in de lucht hield werken, moeder zijn, collega etc., is nog maar weinig van mij over. Ik zoek hulp. […] Ik ben herstellende, maar loop vast!!’

Na onze kennismaking bleek dat niet alleen de fysieke pijn, maar ook de pijn die ze binnenin zich voelde en al haar onvervulde verlangens zo luid en volhardend waren geworden, dat ze deze stap wel móest maken. Ze wilde ze niet meer negeren.
In haar boek ‘Het geschenk’ schrijft Edith Eger: ‘We veranderen niet, totdat we er klaar voor zijn!’
Deze vrouw wist en maakte ons duidelijk dat ze er klaar voor was.

Yoga herinnert ons er aan, dat er naast onze voortdurende gerichtheid op de buitenwereld ook een weg naar binnen is. Het bewandelen van die weg, wat je ‘zelfonderzoek’ kunt noemen, kan ertoe leiden, dat je gaat inzien dat iets in je wil gaan veranderen, wat je tenslotte doet besluiten het anders te gaan aanpakken. Intuïtief weet je, dat jouw lichaam en geest voor dat veranderingsproces jouw volle medewerking nodig hebben.

Wij willen je bij dit proces met onze kennis en kunde graag helpen.
Eenvoudige lichaams-, adem- en meditatieoefeningen vormen daarbij ons belangrijkste gereedschap. Uit eigen ervaring weten we inmiddels ook, dat voetreflexbehandelingen hierbij een gunstige uitwerking (kunnen) hebben.

We gaan in alles met aandacht en zorg te werk. Voorzichtig, liefdevol en met respect voor je lichaam ga je je grenzen verkennen. Doordat alles in het moment wordt ervaren, kan geleidelijk het besef ontstaan, dat je zelf groter bent dan je fysieke en/of geestelijke pijn. Op die manier kan het vertrouwen zich gaan herstellen, niet alleen in je lichaam, maar ook in de mogelijkheden die nog (wél) voor je open liggen.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.