Welkom

Yoga en Kanker

Onze praktijk is er primair voor mensen met kanker. Ook zij die er eerder door zijn geraakt en herstellend zijn, zijn van harte welkom. Daarnaast bestaat de bereidheid, om diegenen die nooit yoga hebben beoefend, op weg te helpen.

Uit de praktijk

Soms gebeuren er dingen in het leven die ons alle houvast ontnemen.
De ‘klap’ die dat teweeg brengt, kwam onder andere tot uitdrukking in een e-mailbericht, dat afkomstig was van een vrouw die zich na een ingrijpende tumoroperatie wanhopig afvroeg of yoga haar zou kunnen helpen.
Letterlijk schreef ze: ‘ Van hard werkende vrouw die alle ballen in de lucht hield: werken, moeder zijn, collega etc., is nog maar weinig van mij over. Ik zoek hulp. […] Ik ben herstellende, maar loop vast!!’

Na onze kennismaking bleek dat niet alleen de fysieke pijn, maar ook de pijn die ze binnenin zich voelde en al haar onvervulde verlangens zo luid en volhardend waren geworden, dat ze deze stap wel móest maken. Ze wilde ze niet meer negeren.

Yoga herinnert ons er aan, dat er naast onze voortdurende gerichtheid op de buitenwereld ook een weg naar binnen is. Het bewandelen van die weg, wat neerkomt op ‘zelfonderzoek’, kan ertoe leiden, dat je gaat inzien dat iets in je wil gaan veranderen, wat je tenslotte doet besluiten het anders te gaan aanpakken. Intuïtief weet je, dat jouw lichaam en geest voor dat veranderingsproces jouw volle medewerking nodig hebben.

Wij willen je bij dit proces met onze kennis en kunde graag helpen.
Eenvoudige lichaams-, adem- en meditatieoefeningen vormen daarbij ons belangrijkste gereedschap. Uit eigen ervaring weten we inmiddels ook, dat voetreflexbehandelingen hierbij een gunstige uitwerking (kunnen) hebben.

We gaan in alles met aandacht en zorg te werk. Voorzichtig, liefdevol en met respect voor je lichaam ga je je grenzen verkennen. Doordat alles in het moment wordt ervaren, kan geleidelijk het besef ontstaan, dat je zelf groter bent dan je fysieke en/of geestelijke pijn. Op die manier kan het vertrouwen zich gaan herstellen, niet alleen in je lichaam, maar ook in de mogelijkheden die nog (wél) voor je open liggen.

Ademwerk

Onze praktijk kan u helpen bij het verkrijgen van inzicht in en het ‘hervinden’ van uw natuurlijke ademhaling. In de afgelopen 25 jaar hebben we hierin veel ervaring mogen opdoen. De expertise die we daardoor hebben verkregen, stellen we graag beschikbaar voor mensen die voelen dat ‘de adem’ hun aandacht vraagt. Rekent u op 7 dagdelen. Voor materiaal en thee tussendoor wordt gezorgd. Heeft u interesse, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Klik hier voor verdere informatie.

Massage

In onze praktijk verzorgen wij ook Ayurvedische massages. Deze worden in de regel door ons samen gegeven, m.a.w. met 4 handen.
Klik hier voor verdere informatie.

हरि

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.