Welkom

De yoga die in de bijeenkomsten van dit nieuwe seizoen wordt aangeboden, zou je ‘anasakti yoga’ kunnen noemen.

Dit is de yoga die wordt beschreven in de Bhagavad Gītā, een duizenden jaar oud geschrift dat ons wijst op het wezenlijke belang om de sturende hand van Bewustzijn in alles te ontwaren en los te komen van de begrenzingen en de bekrompenheid van ons ego.

‘Het is de yoga van het belangeloos, het onpersoonlijk handelen, waarbij je volkomen onbevooroordeeld blijft ten opzichte van enig persoonlijk belang bij het werk dat je doet en tegenover het resultaat dat eruit voortkomt.
Je tracht al je handelingen onbaatzuchtig en belangeloos te verrichten, zonder de verwachting er vruchten van te kunnen plukken, in welke vorm ook.
Je ziet in dat het gevoel, dat je ertoe brengt om dingen te doen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor het welzijn van anderen, grootser en edeler is dan het gevoel dat aanzet tot volkomen egoïstisch handelen, in de verwachting dat alle voordelen die eruit voortkomen uitsluitend voor jezelf zijn.
Als je dit voor ogen houdt bij het verrichten van welke activiteit ook, wordt je beperkte, op het uiterlijk gerichte zienswijze op effectieve wijze veranderd in een zienswijze die naar binnen is gericht en bevrijdend werkt.’

Zie ook:           Yoga volwassenen / Adembewustzijn

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.