Welkom

Yoga in deze tijd

Het lijkt erop, dat in deze tijd, waarin de hele wereld kampt met het hardnekkige Corona-virus, juist yoga een middel kan zijn, dat ons kan helpen bij het vinden en het behouden van het evenwicht in onszelf.
In de beleving van velen – vooral in die van jongeren – heeft het virus ons in de afgelopen maanden iets afgenomen. Het betreft met name dingen die waardevol voor ons waren en waar we vreugde aan beleefden. Ze lijken voor nu en (ver) in de toekomst onbereikbaar te zijn geworden. Het dagelijks leven voelt niet meer zoals voorheen, en kan ook niet meer zo voelen. Het heeft een dramatisch, perspectiefloos karakter gekregen. Menigeen verzucht dan ook dat er op deze manier ‘niks meer aan is.’
Nu rijst de vraag dan ook, wat kan yoga daaraan veranderen?
Misschien is het antwoord wel heel eenvoudig: door haar uitnodiging om eens op een andere manier naar dat ‘hele virusgedoe’ te kijken. En met ‘kijken’ wordt dan ‘écht kijken’ bedoeld.
Wellicht ontdek je dan, dat vreugde heus niet alleen zit in de dingen die je kwijt bent geraakt; dat er ook interessante, uitdagende en menslievende dingen plaatsvinden; dat er zomaar momenten vrijkomen die je uitnodigen om eens de blik naar binnen te richten in plaats van – wat we bijna allemaal gewend zijn – naar buiten.
Misschien kom je op die manier ook tot de ontdekking dat al die veranderingen diep van binnen door iets, dat zelf onveranderlijk is, worden ervaren. Terwijl je voorheen ervoer dat al die genietingen bereikbaar waren en je nu moet ervaren dat ze dat niet meer zijn, is ‘dát wat je in essentie bent’ aldoor onaangeroerd gebleven. Door objectiever naar het leven te ‘kijken’, door met andere woorden bij de feiten te blijven, ga je zien wat werkelijk is, en wat het verhaal is dat jij er als het ware steeds weer opplakt. Zo kun je je geleidelijk aan losmaken van je eigen interpretaties en gaan zien wat écht is!
Met de juiste intentie kan yoga je veel schenken. Ze reikt je (dus) inzichten aan waardoor je je steeds meer bewust gaat worden van wie je werkelijk bent. En dát besef schenkt je uiteindelijk de grootst mogelijke vreugde én vrijheid.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.