Welkom

Yoga in deze tijd

Als je overweegt om ‘yoga te gaan doen’, wat zijn dan je verwachtingen? Als je rust in je hoofd wilt, denk je dan te kunnen volstaan met het wekelijks uitvoeren van een aantal fysieke houdingen? Of denk je dat ademhalingsoefeningen en/of meditatie je het gewenste resultaat zullen geven?
Als die rust werkelijk met yoga kan worden verkregen, mag je dan verwachten dat die rust daarna blijvend is?
Op die laatste vraag antwoordt yoga bevestigend, ‘maar….’ voegt zij eraan toe, ‘daar komt nog wel iets bij.’ 
Zo nodigt ze je er bijvoorbeeld ook toe uit een aantal vanzelfsprekende, dagelijkse dingen kritisch te beschouwen.

Stel, je ontdekt iets, waarvan je het bestaan daarvoor nog niet kende, betekent dat dan, dat het er vóór het moment van ontdekken niet was? Of wist je simpelweg niet, dat het er was.
Zijn er wellicht dingen die met je dagelijks leven te maken hebben die je nog niet hebt ont-dekt?

Krijg nou niet de indruk, dat je daar een hele les mee bezig bent.
Ook tijdens het uitvoeren van de fysieke houdingen zijn er veel dingen te ont-dekken. Als je bereid bent in dat proces van ontdekken mee te gaan, dan kan het zijn, dat je dingen tegenkomt die je voorheen verdrietig maakten, of pijnlijk waren, maar waar vanaf dan een ander licht op gaat schijnen, waardoor dat verdriet en die pijn niet meer of in mindere mate wordt ervaren.

Uiteindelijk is het doel van yoga zoveel te ont-dekken, dat je uiteindelijk samenvalt met wie je in ESSENTIE bent.
Pas dan is er die blijvende vrede en vreugde, waarnaar je aldoor (onbewust) hebt verlangd.

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.