Even voorstellen

Op onze welkomstpagina schreven we, dat we mensen met kanker, of zij die daarvan herstellende zijn, willen helpen. Ik zou daar graag nog een werkwoord aan willen toevoegen, nl. ‘kunnen’.
Onze yogapraktijk is in 2007 opgericht. Sindsdien heb ik op tal van locaties en gedurende vele uren yoga-, adembewustzijns- en meditatielessen mogen verzorgen aan volwassenen, jonge kinderen en tieners.
Voor bovengenoemd oprichtingsjaar gaf ik al lessen aan volwassenen en was ik verbonden aan de toenmalige yogadocentenopleiding ‘School voor Yoga en Vedanta’. Een opleiding waaraan ik later nog met veel plezier gedurende een tweede termijn mijn bijdrage heb mogen geven.

Nadat Rini en ik in december 2016 in Heiloo waren komen wonen, wilden wij heel graag de praktijk voortzetten. Vanaf toen waren alleen nog maar lessen aan kleine groepjes mogelijk, c.q. een-op-een-lessen. Heel wat mensen hebben we sindsdien mogen ontmoeten tot we in mei 2023 besloten te stoppen met de reguliere yogalessen en ons puur en alleen te richten tot mensen met kanker en hen die ervan herstellende zijn.
Had ik eerder al de deelstudie ‘Yoga en Kanker’ met goed gevolg afgerond bij Josette van Leeuwen, vrij recent volgde daar een ‘nascholingstraject’ op bij Peter Haima van Stichting Yoga en Kanker
(zie www.yogaenkanker.nl).
Inmiddels hebben wij de eerste belanghebbenden mogen begroeten en hopen dat nog velen zullen volgen. (Hans Stoop, 20231105)

Ik ben Rini Kroon.
Mijn werkzame verleden lag aanvankelijk in het onderwijs. De jaren daarna, tot aan mijn pensioengerechtigde leeftijd, ben ik werkzaam geweest in de gezondheidzorg. Vanuit deze laatste functie is mijn belangstelling gegroeid voor de ayurveda. Nog voor ik met pensioen mocht gaan heb ik samen met Hans de opleiding gevolgd voor massagetherapeut. Deze studie volgden wij bij Swami Robert Persaud aan de Hogeschool voor Ayurveda.
Sinds die tijd masseer ik alleen, maar het liefst met Hans samen, mensen die de weldaad van zo’n massage ‘aan den lijve’ willen ervaren.
De meerwaarde van de zgn. ‘vier handenmassage’, zoals deze op klassieke wijze nog wordt gegeven in landen als Zuid-India en Sri Lanka, ligt in de harmonieuze behandeling van de beide lichaamshelften.
Bij onze massages worden warme kruidenoliën gebruikt, die we op ieders persoonlijke constitutie afstemmen. Daarnaast zetten we zgn. therapeutische oliën in bij specifieke lichamelijke en/of geestelijke problemen. In de afgelopen jaren hebben wij meerdere lezingen en workshops gevolgd, waardoor wij tijdens de massage ook verscheidene marmapunten extra aandacht kunnen geven.

Naast de ayurvedische massages geef ik ook voetflexbehandelingen.
Deze dienen vaak ter ondersteuning van het herstel van de cursisten die voor de yogalessen van Hans komen.

Ten behoeve van het welbevinden van alle cursisten die komen voor de ‘helende yoga’, ben ik bij alle lessen aanwezig. (20230818)

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.