Ayurvedische massage

Dhavantari

RV X. 60.12
ayam me hastaḥ bhagavān ayam me bhagavattaraḥ |
ayam me viśva-bheṣajaḥ ayam śiva-abhimarśanaḥ ||

Diese meine Hand ist glücklich, diese ist noch glücklicher; diese meine (Hand) ist allheilend, diese ist von heilsamer Berührung.

In november 2013 zijn wij beiden afgestudeerd als massagetherapeut aan de Hogeschool voor Ayurveda (http://www.ayurveda-center.com/). Deze opleiding is klassiek en traditioneel van aard, d.w.z. geënt op de oorspronkelijke Ayurvedische massagetechnieken zoals deze nu nog zijn terug te vinden in Zuid-India en op Sri Lanka.

1. Er worden oliën gebruikt waar kruiden aan zijn toegevoegd, die op tweeërlei wijzen hun uitwerking hebben (waarbij zij opgemerkt, dat ze door de huid heen werkzaam zijn en dús geen belasting vormen voor de lever):
– therapeutisch, doordat ze direct inwerken op de fysieke aandoening. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt bij spierklachten, huidklachten, hoofdpijn (migraine) en artrose.
– systemisch doordat ze zowel het fysieke, als het geestelijke evenwicht herstellen;

2. De wijze waarop gemasseerd wordt. Hierbij wordt de richting gevolgd waarin de levensenergie (prāna) door het lichaam stroomt. Hierdoor worden de afvalstoffen (ama) afgevoerd;

3. Traditioneel worden de massages door meerdere therapeuten gegeven.
Hun aantal is, om symmetrisch te kunnen masseren, altijd even. De abhyanga-massage kan, indien gewenst, door één persoon worden gegeven, maar door méér handen, krijgt een massage méér waarde.

4. Vanzelfsprekend zijn alle massages holistisch (alomvattend).

ABHYANGAayurveda

Allereerst is er de abhyanga, de totale lichaamsmassage, waarbij met vloeiende strijkbewegingen in combinatie met Ayurvedische kruidenoliën het gehele lichaam, inclusief het hoofd en gezicht, wordt gemasseerd.
De afsluiting van de lichaamsmassage vindt plaats door een unieke oliegieting, prdichil  genaamd.

Soms behoeft het lichaam door een teveel aan afvalstoffen (ama) een extra:

ZUIVERINGSTHERAPIE

In onze praktijk bieden we de zgn. SHIRODHARA (hoofdgieting) behandeling aan.

Dit is een reiniging van de zgn. etherische lagen rond de mens. Dit wordt gedaan d.m.v. een continue stroom warme olie op het voorhoofd, terwijl tussendoor korte lichaamsmassages worden gegeven. Deze massage heeft een kalmerende uitwerking op het zenuwstelsel en geeft daardoor een gevoel van weldadige rust en ruimte!shirodhara

Als medevreugde toeneemt, zien we dat het geluk van anderen ONS geluk is.