Actueel

Stichting Babungo

Van de activiteiten die Sangha-Muditā organiseert, komt altijd (een deel) ten goede aan Stichting Babungo (zie: www.babungo.nl). 

Week  28

* Het thema van de laatste les van dit seizoen gaat over de vier inzichten van de Tolteken.

Mededelingen

* Wij verzorgen ook voetreflexmassages volgens de richtlijnen van de Bond voor Europese Reflexologen. Ofschoon onze behandelingen tot 2020 nog door diverse zorgverzekeraars worden vergoed, hebben wij gemeend in plaats van u een nota te verstrekken, u te vragen om een donatie voor bovengenoemde stichting.
* Vanaf week 29 zijn er geen lessen meer tot maandag 2 september.
We wensen iedereen die dit seizoen van onze diensten gebruik heeft gemaakt een heel fijne zomer!

Leven is liefde in actie