Massage

Wij verzorgen ook voetreflexmassages volgens de richtlijnen van de Bond voor Europese Reflexologen. Ofschoon onze behandelingen tot 2020 nog door diverse zorgverzekeraars worden vergoed, hebben wij gemeend u, in plaats van u een nota te verstrekken, te vragen om een donatie voor de Stichting die wij sponsoren.

Geef een reactie

Leven is LIEFDE in actie.