Overpeinzingen

Laat de waarheid zijn wat ze is. Dring je niet aan haar op, val haar niet aan, en onderbreek haar komst niet. Laat ze iedere situatie omsluiten en jou vrede brengen. Laat haar binnen en val haar niet lastig. (ECiW)

Leven is LIEFDE in actie.